رنگهای الیافی و سلولزی آرتکس

تولید کننده رنگهای الیافی و پوششهای کوتینگ ساختمانی


آلبوم جدید پوششهای سلولزی الیافی آرتکس


******************************صفحه اول آلبوم


******************************صفحه دوم آلبوم


******************************

صفحه سوم آلبوم

******************************نمای کلی آلبوم+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم تیر ۱۳۹۰ساعت 10:58  توسط شرکت تولیدی آرتکس  | 

آلبوم محصولات

توجه: نمونه رنگهای موجود در آلبومهای زیر، ممکن است اندکی با نمونه های اصلی متفاوت باشد

آلبوم شماره یک

 

آلبوم شماره دو

 

******************************

 

****************************

**************************************

**************************************

**************************************

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:23  توسط شرکت تولیدی آرتکس  |